A KönyvCalc for Oracle változat főbb jellemzői:

 

 

Főbb különbségek a KönyvCalc Költségvetés és a KönyvCalc for Oracle változata között.

 

 A KönyvCalc for Oracle telepítése, üzembe helyezése, frissítése


A KönyvCalc for Oracle változatának telepítése és folyamatos frissítése a szerver rendszergazdájának, vagy a fejlesztő cégnek a feladata. A kliens oldali programot a felhasználók is feltelepíthetik CD-ről, vagy akár le is másolhatnak egy telepített változatot (lényeges, hogy a KonywCalClient.exe verzió száma nem lehet öregebb 11.0.1.703-nál. A KonywCal.dll nem szükséges a kliens elindításához). Ennek elindításához a felhasználónak először be kell jelentkeznie az adatbázis szerverbe. Az ehhez szükséges jogosultságok kiosztása az adatbázis, ill. a KönyvCalc rendszergazdájának feladata. A kliens program használójának a bejelentkezéshez ismernie kell a felhasználó nevét és jelszavát, valamint a szerver nevét, ahova be kíván jelentkezni. Ezen adatokat a rendszergazda bocsátja a felhasználók rendelkezésére. A kliens program az adatbázisból automatikusan frissíti önmagát. Erről a felhasználó a bejelentkezés után kap értesítést, és attól függően, hogy kötelező vagy választható jellegű-e a frissítés a szerveren, a felhasználó köteles letölteni azt a munka folytatásához a saját gépére, vagy eldöntheti, hogy megteszi-e, vagy sem. A program indítása: KonyvCalClient.exe fájl futtatásával történik, amelyet CD-ről történő szabályos telepítés esetén elindíthat a Start menüből “KönyvCalc Költségvetés Készítő” programcsoportból, vagy az Asztalról “KönyvCalc Kliens” ikonnal (természetesen bármilyen más lehetséges módon is).

A KönyvCalc for Oracle adatbázis adminisztrálása


Amennyiben a KönyvCalClient.exe-t egy /admin paraméter megadásával indítjuk el (ezt a CD-ről történő szabályos telepítés esetén a Start menü vagy az Asztal “KönyvCalc Szerver Administrátor” ikonnal lehet a legegyszerűbben megtenni), akkor a KönyvCalc rendszergazdai teendőket segítő alkalmazása indul el. Ez a bejelentkezéstől függően kétféle lehet. Amennyiben az adatbázis szerver tulajdonosi jogokkal rendelkező felhasználója nevében jelentkezik be (ez a jelenleg megvalósított Oracle Server-es változatban a SYSTEM user), akkor a KönyvCalc adatbázis létrehozásához és törléséhez szükséges alkalmazás fog futni. Ebben ún. adatbázis scriptek találhatók, amelyek közvetlenül, esetleg a szükséges módosítások után futtathatók. Nagyon lényeges, hogy ennek használata mindenképpen igényli az adatbázis szerver felépítésének, működésének és adminisztrálásá­nak magas szintű ismeretét. Ezen ismerettel rendelkező szakember számára az alkalmazás kezelése magától értetődő, nehézséget nem jelenthet. Következő lényeges feltétel, amit az adatbázis szerver adminiszt­rátorá­nak kötelezően meg kell valósítania, hogy a KönyvCalc számára létrehozott adatbázis tulajdonosa egy KCADMIN nevű felhasználó legyen. A standard scriptek futtatása esetén ennek a létrehozása automatikus, a rendszergazdának csupán a KCADMIN leendő jelszavát kell megadnia.

A KönyvCalc for Oracle jogosultságok adminisztrálása


Amennyiben a “KönyvCalc Szerver Adminisztrátor” alkalmazást indította el, és az előző fejezetben leírt KCADMIN felhasználó nevében jelentkezik be, akkor nyílik lehetősége arra, hogy új felhasználókat vegyen föl a rendszerbe, valamint azok hozzáférési jogosultságait kiossza. A jogosultságok alaphelyzetben négyféle terültre vonatkoznak. A KönyvCalc Szerver Adminisztrátor alkalmazásban ez egy listában, a négyféle szempont szerint csoportosítva található. A csoportok természetes alá-fölé rendeltségi viszonyban állnak egymással. Legfelső szinten a KönyvCalc adatbázisban levő Cégek adatai állnak. Ez alatti két egymás melletti szint a költségvetési adattárak , valamint a költségvetési projektek adatai. A projektek alá pedig még a költségvetési munkák adatainak szintje tartozik. Az egyes csoportokon belüli jogosultságok kiosztását az alkalmazás nem ellenőrzi a hierarchia szerint, ez a rendszergazda feladata. Ez annyit jelent, hogy hiába kap egy felhasználó maximális jogosultságot a költségvetési munkák adataihoz, ha nincs semmilyen jogosultsága a projektekhez, és hiába van ahhoz is, ha nincs semmi a cégekhez. A legalapvetőbb jogosultság a “Saját cég olvasása” jog. E nélkül a felhasználó még bejelentkezni sem tud a KönyvCalc-ba! A különböző jogosultsági csoportokban is van alá-fölé rendeltség az egyes privilégiumok között, de ezt már nagyon szemléletesen érzékelteti, sőt kezeli az adminisztrátori alkalmazás. Végül fontos, hogy a KönyvCalc adatbázist tulajdonló KCADMIN felhasználónak mindenképpen be kell egyszer jelentkezni egyszer a KönyvCalc Kliensbe, mielőtt más felhasználó akarná ezt tenni. Ez az adatbázis inicializációjához szükséges. Érdemes ekkor a szükséges Kontroll adattárak konverzióját is elvégezni. Ez a KönyvCalc Adattár ablak Fájl menüjéből indítható import funkció, amelyet csak a KCADMIN felhasználó végezhet el.